Bestuurstaken SBB-Stichtingsbestuur

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van stichting, naar binnen en buiten.
Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de vergaderingen van het bestuur;
 • Initiatieven nemen;
 • Coƶrdineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het SBB-bestuur en alle andere regels en bepalingen;
 • Bevorderen van de samenwerking tussen de Stichting en de BOCAM beroepsopleiding, beroepsverenigingen en accreditatie instellingen alsmede met de voor de SBB van belang zijnde in de zorgmarkt actieve partijen en overheden.

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie.
Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven en andere stukken namens stichting;
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven;
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen.

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de stichting.

Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de financiĆ«n;
 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Maken van het financieel jaarverslag en een begroting;
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Algemeen bestuurslid

Het algemeen bestuurslid heeft zitting in het algemeen bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie. Het algemeen bestuurslid kan een bijzonder specialisme op zich nemen.

Zijn of haar taken zijn:

 • Het algemeen bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid;
 • Het algemeen bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken;
 • Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.