De BOCAM gelofte

Alle bij de SBB aangesloten BOCAM-beroepsbeoefenaren de BOCAM-gelofte afgelegd en zijn gehouden aan regels zoals omschreven in onderstaande beroepseed.


Beroepseed

Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik beloof dat ik de Chinese gezondheidstherapie zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem/haar goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de gezondheidskennis van mezelf en anderen bevorderen.
Ik zal mijn leraren en mijn opleidingsinstituut de achting en dankbaarheid betonen, die hun verschuldigd zijn.
Ik zal mijn collega’s als mijn broeders of zusters beschouwen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van gezondheidstherapeut in ere houden.

Dat beloof ik.

Heeft u na het behalen van uw BOCAM-diploma de BOCAM-gelofte niet afgelegd of ondertekend dan kunt u dit alsnog doen door deze hier af te drukken, in te vullen en te ondertekenen. Stuur deze dan naar het SBB (per post of digitaal)

Revisiedatum 01-10-2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.