Praktijk- & Hygiene reglement

Doel

Het voldoen aan veilig werken ten behoeve van de cliënt en het voorkomen van infecties bij de cliënt en de therapeut.

Inleiding

Iedere therapeut heeft binnen zijn werkterrein dagelijks te maken met de hygiëne en de veiligheid van en naar cliënten. Richtlijnen ter preventie van onveilig werken en bestrijding of voorkomen van infecties zijn onontbeerlijk. Iedere therapeut is zich ervan bewust dat het niet naleven van de eisen die aan de praktijkruimte worden gesteld en het niet in acht nemen van de hygiëne gevaren opleveren voor de cliënt en de therapeut zelf. Door naleving van deze richtlijnen kunnen de gevaren op dit terrein worden teruggedrongen.

Eisen voor de hygiëne

 1. De keuze van vloerbedekking en meubilair dient zodanig te zijn dat deze gemakkelijk gereinigd kunnen worden.
 2. De ruimte dient schoon te zijn.
 3. Huisdieren zijn in deze ruimten niet toegestaan.
 4. In de ruimte mag niet gerookt worden en de geur dient fris te zijn.
 5. Persoonlijke hygiëne is noodzakelijk.
 6. De behandelbank wordt voor elke cliënt bedekt met een laken of handdoek die niet voor anderen is gebruikt. Handdoeken die gebruikt worden bij de behandeling, dienen schoon te zijn.
 7. Tussenstof die voor de behandeling wordt gebruikt, dient zodanig te zijn dat de cliënt er geen nadeel van ondervindt.
 8. Voorkom slordigheid en onachtzaamheid bij het hanteren van de hygiëne regels.
 9. In verband met de verspreiding van micro-organismen:
  • lang haar opsteken
  • snor en baard kort geknipt en goed verzorgen
  • polshorloge en hand- en armsieraden afdoen
  • nagels kort geknipt houden
  • schoon schoeisel
  • schone kleding
  • Voor en na iedere behandeling worden de handen goed gewassen en gedroogd.
  • De therapeut zorgt er voor dat een wondje aan de handen/onderarmen zodanig wordt afgedekt dat een eventuele besmetting van de cliënt wordt voorkomen
  • Bij huidinfecties van de handen en/of onderarmen worden geen behandelingen toegepast
  • Bij neusverkoudheden wegwerpzakdoekjes gebruiken en na het snuiten de handen wassen; bij cliënten met verhoogd risico een mond-/neusmasker dragen, dan wel de behandeling afzeggen.

Revisiedatum 28-10-2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.