Huishoudelijk reglement SBB

Licentiehouder

Artikel 1:

a. Om volwaardig licentiehouder te worden van de SBB dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen, tw:

 • In bezit te zijn van een diploma BOCAM-therapeut afgegeven door het CNGO te Tilburg, of
 • In het bezit te zijn van een certificaat Tai-Chi Qigong Docent afgegeven door het CNGO te Tilburg.
 • Goedkeuring van de licentiehouderschap door het SBB-bestuur

Daarnaast kent SBB de categorie van belangstellende, niet-werkende (oud-) aspirantlicentiehouder. Zij mogen de vergaderingen bezoeken en worden over alles geïnformeerd. Zij betalen een gereduceerde donatie, die jaarlijks door SBB wordt vastgesteld.

b. De SBB beschikt over de volgende reglementen en protocollen, die bindend zijn voor alle licentiehouders. De licentiehouders dienen van de geldende versie een (elektronische) kopie in hun bezit te hebben:

 1. De SBB Statuten
 2. Huishoudelijk reglement SBB
 3. Tuchtrechtreglement SBB
 4. Klachtenreglement SBB
 5. Privacyreglement
 6. Reglement praktijk & hygiene
 7. Een ondertekende Bocam-gelofte (beroepseed)
 8. Aanmeldingsformulier

c. Kandidaat aspirant-licentiehouders dienen zich schriftelijk, voorzien van de nodige documentatie, bij het bestuur van SBB aan te melden. Zij betalen een verminderde contributie, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

d. Het bestuur beslist over de aanmelding tot aspirant-licentiehouders. De secretaris bevestigt de aanvraag en stelt de kandidaat aspirant-licentiehouder op de hoogte van het bestuursbesluit t.a.v. acceptatie of afwijzing.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.