Home Events SBB Bijscholingsdag – Intervisie 1 (vervalt)

SBB Bijscholingsdag – Intervisie 1 (vervalt)

Op deze middag kunnen BOCAM-therapeuten deelnemen aan een intervisie bijeenkomst. 

Hieronder het programma voor deze middag:

 1. Opening intervisie bijeenkomst, korte kennismaking en notulist Nancy Prins (SBB Secretaris).
 2. Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd bij de SBB
 3. Wat willen/verwachten jullie van de SBB
 4. Wie wil het SBB bestuur komen versterken?
 5. Uitleg intervisie werkwijze:
 6. Ieder brengt vanuit eigen praktijk een casus in
 7. Er wordt een keuze gemaakt welke te behandelen. Waar herkennen de meeste mensen zich in
 8. Stap 1: vraagintroductie: de inbrenger vertelt beknopt zijn probleem en sluit af met zijn vraag. De groepsleden schrijven informatieve vragen op
 9. Stap 2: probleemverkenning: de groepsleden verkennen het probleem door het stellen van gerichte open vragen
 10. Stap 3 : reflectie: de groepsleden denken na over adviezen en schrijven deze kort op. Niet vanuit herinnering van eigen situaties, het gaat juist om de situatie van de probleeminbrenger.
 11. Stap 4: advisering: ieder groepslid formuleert een advies voor de inbrenger. De groep luistert en gaat hierover niet in discussie. De inbrenger kan korte notities maken.
 12. Stap5: evaluatie: de inbrenger geeft aan welke adviezen bruikbaar en zinvol zijn. De inbrenger hoeft zijn keuze niet te verantwoorden.
 13. WVTK
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting

*= deze bijeenkomst is online!

Wil je deelnemen en een onderwerp of casus inbrengen stuur dan een berichtje naar secretariaat@bocambelangen.nl.

Een aantal dagen voor de bijeenkomst ontvang je instructies om online deel te nemen.

Kosten: Niet-leden 25 euro, SBB-leden = gratis/ SBB ECTS = 3 uur

Datum

210423
Expired!

Tijd

13:30 - 16:30

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.