Home Events SBB Bijscholingsdag – Qigong in de Lente & Intro Baqua – Birgit Verstappen

SBB Bijscholingsdag – Qigong in de Lente & Intro Baqua – Birgit Verstappen

Thema: Bewegen

Op deze Bagua introductiedag met staande Qigong, Bagua circlewalking en het trainen van één baguazhang qi awakening animal form. De baguazhang diervormen zijn 2 x 8 korte en langere vormen, met bewegingen geïnspireerd op (fantasie) dieren: de feniks, eenhoorn, beer, aap, slang, leeuw, valk, en draak. De bewegingen kunnen heel langzaam worden uitgevoerd zoals in de taij of juist heel snel en dynamisch als een echte workout. We trainen deze dag balans en gaan in op de betekenis van zinken en de staat van sung.

Baguazhang is net als de taiji een interne martial art en een interne energie opbouw methode. De staande meditaties versterken de qi flow in de organen. Het lopen in de cirkel terwijl je armen en handen een bepaalde positie vasthouden is ook een effectieve meditatie methode. Baguazhang als vechtmethode kun je beschouwen als vol slimme guerrilla-stijl tactieken. Kennis van baguazhang verdiept de taiji en andersom. De vele cirkelbewegingen maken de ruggenwervel soepel en sterk.

Birgit Verstappen is gecertificeerd door BOCAM sinds 2008, medische qigong universiteit Beijing Amsterdam 2009 en officieel World Taiji Boxing Association instructeur sinds 2019. Ze geeft taiji lessen en taiji verdiepingslessen lessen in de oorspronkelijke (old style) Yang vorm en heeft zich verdiept in de Baguazhang diervormen (old style). Meer info zie www.broze.nl

Trainer

Birgit Verstappen

Ik ben sinds 2003 oprichter en eigenaar van Broze, spiritualiteit in bedrijf.
Ik richt mij vooral op (persoonlijk) leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Ik werk individueel met mensen (coaching), en in groeps- of teamverband en heb inmiddels meer dan dertig jaar ervaring. Mijn drive is het geloof in ‘ons reusachtige zelf’. Dat wakker maken, zodat ieder van ons zich opricht en in vreugde en vrede leeft met al wat is, is wat mij plezier geeft. In een droom kreeg ik de opdracht een ‘divine empowerment centre’ op te zetten. Het resultaat was Broze Centrum omdat ik nog dacht aan een concrete ruimte. Maar, is dat centrum niet overal?

Ik ben veelzijdig geschoold in vakgebieden zoals:
-> Didactiek, Pedagogiek en Groepsdynamica (middels een lerarenopleiding 2e graads Engels)
-> 1e graads theologie en filosofie en gepromoveerd in de theologie op de relatie mens en natuur.
-> Leidinggeven (o.a. Voortgezette Opleidingen Katholieke Universiteit Nijmegen)
-> Traditionele Chinese Geneeskunde en bewegingsleer en taiji instructor van de World Taiji Boxing Association

Ik heb allerlei bijscholingscursussen gevolgd, zoals in projectmanagement, vrouw en leidinggeven, werken met verhalen om veranderingsprocessen in bedrijven in gang te zetten, dramatische expressie en een tweejarige opleiding clownerie. Mijn wetenschappelijk onderzoek en de visie die ik door studie, leven en werk ontwikkelde op mens en natuur vormen de basis voor het werk dat ik verricht vanuit Broze. Momenteel richt ik mij vooral op schrijven en werk ik aan een boek dat de titel draagt: In het begin was er stilte. Gedachten van een kluizenaar.

Ik heb werkervaring opgedaan in bedrijfsleven, zorg en welzijnssector, onderwijs, overheid, kerk en politiek. Ik heb talloze trainingen ontwikkeld en uitgevoerd. Onder Broze in Bedrijf vindt u er enkele met name genoemd.

Wat is het kenmerkende van deze trainingen?
De diversiteit aan werkvormen en het accent op lijfwerk. Onder het motto het lichaam liegt niet, heb ik mijn trainingen vormgegeven. Met praten kun je veel verhullen, ook voor jezelf, maar in het lichaamswerk kom je jezelf tegen. Die ontmoetingen zetten aan tot reflectie, beweging en verandering.

Allerbelangrijkste in mijn werk? Passie en plezier aanboren bij de mensen die ik ontmoet, zodat zij met vertrouwen datgene oppakken waartoe zij zich geroepen weten en waarvoor zij in de wieg gelegd zijn.

Datum

310524

Tijd

10:00 - 17:00

Geef een antwoord